MENTORES
Les mentores de Fidem són clau en el circuit que segueix l’emprendor i l’emprenedora i previ a iniciar la seva tasca segueixen un procés formatiu en tècniques d’empatia, mentoratge i com documentar.
25
Mentores
150
Consultes
10
Cursos, actes i més activitats
50
Projectes