Tens una idea de negoci?
 
Posa-la en marxa!
 
 
PROGRAMA D’EMPRENEDORIA
 
En el Programa d’emprenedoria de Fidem acompanyem a emprendre en 4 eixos:
 
1. Suport tècnic en l’elaboració del pla d’empresa i el pla econòmic i presentació d’aquest a la Comissió d’emprenedoria, formada per empresàries de Fidem, on es rep feedback, consell, idees i validació del projecte desenvolupat.
 
2. Intermediació financera en la gestió de microcrèdits per a nous projectes empresarials fins 25.000 €.
 
3. Consolidació del negoci amb Programa de mentoring format per Xarxa de mentores empresàries que donen suport i acompanyament individualitzat compartint experiències sectorials i/o d’àrees funcionals de l’empresa.
 
4. Amb Emprèn-NET treballem amb eines de Lombard Design-Thinking, on formem i promocionem als emprenedors i emprenedores en gestió emocional i redimensionament de la seva idea que garanteixen la solidesa del projecte més enllà del primer any d’activitat.