Manuela González | GEM SL

You are here: ...
Home / Mentores / Manuela González | GEM SL
manuela gonzalez gem sl
Manuela González / GEM SL
GEM SL, Gabinet d’Estudis Multidisciplinars
https://gemestudisambientals.com/

Al Gabinet d’Estudis Multidisciplinars realitzem estudis d’impacte ambiental i paisatgístic, informes de restauració ambiental i paisatgística, informes de sostenibilitat ambiental i informes de mobilitat generada per la tramitació urbanística de projectes d’arquitectura i d’enginyeria. També som experts en tota mena d’aspectes relatius a la jardineria i el paisatgisme lligats o no a l’execució d’obres, com ara la redacció d’estudis d’innundabilitat per a zones de ribera, d’implementació de regs localitzats, projectes de jardineria vertical o murs de contenció per a talussos enjardinats, projectes integrals d’enjardinament, informes relatius a la tala d’arbrat i enjardinaments sostenibles.

La meva àrea d’expertessa:

  • Enginyera tècnica agrícola per la Politècnica de Barcelona (1978)
  • Graduada en Enginyeria Agrària i Alimentària per la Universitat de Lleida (2011)
  • Màster en Planificació i Gestió dels Recursos Naturals i del Medi Ambient (2005) per la Universidad Politécnica de Madrid
  • Certificació professional AQPE Senior-Felow nivell 6 núm. 1105 en l’àmbit d’enginyeria del medi ambient, subàmbit d’ordenació agrària i impacte ambiental (AQPE Agency for Qualification of Professional Enginyeers).

Què t’ha fet decidir-te a ser mentora?
El record de la meva pròpia experiència com a emprenedora fa quinze anys, i creure que podria ajudar a d’altres persones que passessin per aquella situació. També va coincidir amb un moment en que per circumstàncies conjunturals disposava d’una mica de temps lliure per dedicar-m’hi.

Què t’apasiona d’aquesta tasca i que t’ha aportat?
Reviure l’experiència d’emprendre, però sense el risc i les angoixes que l’acompanyen. Trobar una via per l’expressió del coneixement adquirit amb dur treball, i que d’altra forma romandria emmagatzemat i sense utilitat per ningú.