Maria Josep Prats | 1001 Cover Corredoria d’Assegurances

You are here: ...
Home / Mentores / Maria Josep Prats | 1001 Cover Corredoria d’Assegurances
Maria Josep Prats Alfonso / Corredoria d’Assegurances

Corredoria d’assegurances destinada principalment a empreses. Ens centrem en tres eixos:

  • Assegurances per empreses, tant d’àmbit nacional com internacional (exportacions, filials, etc.)
  • Assegurances en nous nínxols, on el mercat habitual no dóna resposta (empreses de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes, món de l’esport, assegurances temporals, etc…)
  • Innovació: fem projectes d’innovació dins del mercat assegurador destinat a companyies o a altres corredors, amb els quals dissenyem productes nous i fem servir els mitjans necessaris per resoldre o innovar en productes, processos o distribució.
“El món empresarial pot ser molt dur i molt solitari i saber que puc aportar suport i transmetre la meva experiència em fa sentir bé.”Maria Josep Prats Alfonso

Què t’ha fet decidir-te a ser mentora?

He creat vàries empreses, algunes amb socis (ni família ni amics) i  amb familiars (incloent successió empresarial), amb conseqüències diverses, algunes positives i d’altres no tant. Per l’experiència adquirida, crec que puc ajudar a altres empresàries per a què puguin analitzar la seva situació des de l’objectivitat i millorar els punts que necessitin.

Què t’apasiona d’aquesta tasca i que t’ha aportat?
M’encanta ajudar a altres persones a impulsar el seu projecte. Crec fermament en l’associacionisme i en la necessitat de crear xarxes. El món empresarial pot ser molt dur i molt solitari i saber que puc aportar suport i transmetre la meva experiència em fa sentir bé.  Alhora, escoltar situacions alienes també em permet aprendre i enriquir-me a nivell professional i personal.