Susana Abelló i Carme Pous

You are here: ...
Home / Emprenedores / Susana Abelló i Carme Pous
Mira Pensa i recorda Susana Abelló i Carme Pous
Susana Abelló i Carme Pous / Mira, pensa i recorda

Empresa social dedicada al disseny i producció de material terapèutic per a una estimulació cognitiva de qualitat adreçada especialment a la gent gran.

Complementem aquests materials amb un àmplia oferta de serveis d’atenció directa, innovadors i amb bons resultats tant en la prevenció com en l’alentiment del deteriorament cognitiu.

Perseverar i mai desistir.
Emprendre no és senzill i representa moltes hores de feina i incerteses. És important no estar sol, envoltar- se d’un equip que comparteixi la teva visió, creure en el que fas, aprendre cada dia dels teus clients, del mercat, del teu propi producte i tenir la capacitat de reinventar-se”

Per què vas decidir emprendre?
Per donar resposta a les necessitats detectades en els pacients diagnosticats amb deteriorament cognitiu i les seves famílies. Dificultats a les que ens enfrontàvem al nostre treball diari com a professionals de la salut amb dilatada experiència en aquest camp.

Quina oportunitat vas detectar i que fa que el teu negoci sigui diferent?
La dificultat de trobar en el mercat material de treball adequat, sense infantilitzar i centrat en la història natural de les persones, ens porta a dissenyar material adaptat que s’ajusti a aquestes necessitats, atractiu i que garanteixi una estimulació de qualitat a l’abast de tothom.

Quin paper juga el pla d’empresa en el naixement del teu projecte?
Per a nosaltres constitueix una eina molt important que ens ha permès concretar i materialitzar la nostra idea inicial de negoci, estudiar la viabilitat econòmica de la mateixa i obtenir informació precisa molt útil per avaluar diferents escenaris per establir el nostre full de ruta. Esperem que en un futur aquest full de ruta ens ajudi a prendre les decisions més idònies en funció dels escenaris contemplats.

Qui et va acompanyar en el procés?
En el nostre cas, hem tingut la gran sort de comptar amb el suport de Fundació la Caixa a través del programa d’emprenedoria social, així com l’acompanyament de les professionals de Fidem que ens han facilitat els recursos tècnics, la formació i tot el seu suport.